Kwaliteit in beeld (2018-2019)

april 17, 2019

Dialoog maatschappelijke instellingen

april 17, 2019

Dialoog culturele instellingen

april 16, 2019

Onze scholen hebben een ‘eigen gezicht en kleur’ – Open Hof

april 16, 2019

Onze scholen hebben een ‘eigen gezicht en kleur’ – Kameleon

april 16, 2019

We werken samen met medezeggenschapsraden

april 16, 2019

We investeren jaarlijks in innovatie van ons onderwijs en werken met een beleidsrijke begroting

april 16, 2019

We werken op respectvolle wijze samen vanuit onze waarden

april 16, 2019

Kwaliteiten en talenten inzetten voor leerlingen en het onderwijs

april 16, 2019

We werken vanuit eigenaarschap en een onderzoekende houding

april 16, 2019

Onze leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling

april 16, 2019

Onze leerlingen groeien op tot verantwoordelijke burgers met aandacht voor duurzaamheid

april 16, 2019

Onze leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs