We werken vanuit eigenaarschap en een onderzoekende houding